In English  In English


Prasa, media

Grupa senatorów apeluje
o zaniechanie poboru podatku
od osób pracujących w Wlk. Brytanii

PAP | 2006-03-30 | autor: mga/ mskr

30.3.Warszawa (PAP) – Grupa ponad 50 senatorów PiS i PO apeluje do wicepremier i minister finansów Zyty Gilowskiej o zaniechanie poboru całości lub części podatków od osób, które w tym roku i w latach ubiegłych pracowały w Wielkiej Brytanii.

Tydzień temu Gilowska poinformowała, że w projekcie zmian podatkowych, które w piątek zostaną zaprezentowane przez resort finansów, znajdą się rozwiązania "radykalnie łagodzące dotkliwość obowiązujących obecnie przepisów o unikaniu podwójnego opodatkowania". Rząd chce, by pakiet ten wszedł w życie z początkiem 2007 roku, ale z możliwością stosowania niektórych przepisów do rozliczeń za rok 2006.

"Ta zapowiadana zmiana (sprowadzająca się do objęcia wskazanych tu podatników przez skorygowany system diet) ma istotne mankamenty. Ustawa zawierająca tę korektę wejdzie bowiem w życie 1 stycznia 2007 roku, a więc obejmie podatników, którzy rozliczą się dopiero za rok 2007. Nie obejmie to zatem podatników, którzy rozliczą się za rok 2006, 2005 i lata wcześniejsze, czyli za lata wielkiego exodusu naszych rodaków do Wielkiej Brytanii" – czytamy w oświadczeniu senatorów, przekazanym w czwartek PAP przez senatora Marka Rockiego (PO).

Senatorowie przekonują, że resort powinien skorzystać z możliwości, którą daje Ordynacja podatkowa i wydać rozporządzenie zwalniające z obowiązku płacenia podatku osoby pracujące w Wlk. Brytanii z powodów ważnego interesu społecznego. Dodatkowo – zdaniem senatorów – do czasu wydania rozporządzenia w tej sprawie, należałoby przedłużyć termin złożenia zeznania dla podatników pracujących w Wielkiej Brytanii

"Jesteśmy przekonani, że rezygnacja z proponowanego przez nas rozwiązania grozić może kryzysem społecznym w postaci decyzji o pozostaniu na obczyźnie najbardziej dynamicznych rodaków, świadomym o uchylaniu się przez nich od płacenia podatku, fikcyjnych, a być może rzeczywistych rozwodach, zrywaniu więzi materialnych z rodziną pozostałą w kraju" – podkreślają senatorowie.

Wcześniej podobny apel do Gilowskiej wystosował Rzecznik Praw Obywatelskich. "Przyłączam się do wniosku o rozważenie przez panią premier zaniechania poboru podatku PIT za 2005 r. od wynagrodzeń za pracę najemną wykonywaną za granicą – nie tylko uzyskanych w Wielkiej Brytanii lecz również w innych państwach, w tym w Holandii – do wysokości uwzględniającej rzeczywiste ponoszone przez zatrudnionego koszty utrzymania oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne" – czytamy w piśmie, które RPO skierował do wicepremier.

Polska obecnie negocjuje z Wielką Brytanią nową umowę dotyczącą unikania podwójnego opodatkowania. Może zostać podpisana jeszcze w tym roku, jednak musi być potem ratyfikowana przez oba parlamenty.

Obecnie obowiązuje umowa z 1976 r. zakładająca metodę proporcjonalnego odliczenia podatku. Podatnicy, mający miejsce zamieszkania w Polsce, ale pracujący w Wielkiej Brytanii, powinni rozliczyć się z podatku dochodowego w naszym kraju. od obliczonego w Polsce podatku mają prawo odliczyć podatek zapłacony za granicą. Jest to rozwiązanie niekorzystne dla polskich podatników ze względu na różnice w stawkach podatkowych, bowiem Polacy pracujący w Wlk. Brytani muszą płacić podatki w Polsce według drugiej lub nawet trzeciej stawki podatkowej.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95