Marek Rocki - Senator RP


Szanowni Państwo! Drodzy Wyborcy!

Ponownie z sukcesem podjąłem wyzwanie kandydowania do Senatu RP z warszawskiego okręgu nr 43 obejmującego Mokotów, Ursynów, Wilanów i Wawer. Dzięki Wam zebrałem podpisy niezbędne do formalnego zgłoszenia mojej kandydatury do PKW, a 25 października 2015 r. uzyskałem blisko 110 tysięcy głosów.

Już czwarty raz będę w Parlamencie pełnić służbę dla Polski, dla Was i dzięki Wam. Dziękuję za wsparcie!

Jak zwykle zapraszam też do zadawania pytań poprzez tę stronę, do lektury archiwum pytań i odpowiedzi, a także do wizyt na moich profilach na FB.

Marek Rocki
Marek Rocki - Senator RP

Informacje Biura Krajowego PO

Komisja Europejska nie dała się nabrać na politykę PiS

Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj zalecenia dla Polski w związku z kryzysem w Trybunale Konstytucyjnym. Komisja wzywa do przyjęcia ślubowania od trzech legalnie wybranych sędziów, a także o publikację i wdrożenie wyroków Trybunału.

Platforma Obywatelska wnioskuje o odwołanie Marszałka Sejmu

Skandaliczny sposób prowadzenia obrad, brak reakcji na kompromitujące zachowania posłów PiS oraz kneblowanie opozycji - takie zachowania Marka Kuchcińskiego kompromitują funkcję Marszałka Sejmu i cały polski parlament. Żądamy jego dymisji.

PiS boi się prawdy o aferze SKOK

Podczas komisji ustawodawczej Platforma Obywatelska złożyła wniosek o poszerzenie działalności komisji o kwestię afery SKOK. PiS propozycję odrzucił - co więcej, bojąc się merytorycznej działalności posłów PO ograniczył ich liczbę w komisji ds. Amber Gold z trzech do jednego.

Solidarni z Francją

W związku z zamachem terrorystycznym w Nicei, w którym według ostatnich doniesień zginęły 84 osoby, przesyłamy wyrazy solidarności i współczucia do naszych francuskich przyjaciół.

Rozwiązanie kryzysu wokół TK nie wymaga nowej ustawy

Aby rozwiązać kryzys wokół TK wystarczy że Andrzej Duda przyjmie ślubowanie od trzech legalnie wybranych sędziów, a Beata Szydło publikuje wszystkie wyroki TK.


Źródło: www.platforma.org

Aktualności

Opublikowane: 20.07.2016
Spotkania z kandydatami na ambasadorów
20 lipca senator Rocki poprowadził posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, podczas którego Komisja spotkała się z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Serbii – panem Tomaszem Niegodziszem, a także z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego – Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w Paryżu – panem Aleksandrem Surdejem.

Opublikowane: 20.07.2016
Omówienie komunikatów Komisji Europejskiej
19 lipca wieczorem senator Rocki przewodniczył posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, na którym omawiano komunikaty Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: „Priorytety w normalizacji ICT na jednolitym rynku cyfrowym”, „Europejska inicjatywa dotycząca przetwarzania w chmurze – budowanie w Europie konkurencyjnej gospodarki opartej na danych i wiedzy”, „Plan działania UE na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016-2020. Przyspieszenie transformacji cyfrowej w administracji”, „Cyfryzacja europejskiego przemysłu. Pełne wykorzystanie możliwości jednolitego rynku cyfrowego”. Komisja przyjęła po głosowaniu opinie w sprawie „Wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji ze względu na przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE” oraz „Wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek”.

Opublikowane: 20.07.2016
Wspólne posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
19 lipca po południu senator Rocki przewodniczył posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, na którym Komisja wysłuchała i przedyskutowała informację chargé d’affaires ad interim Królestwa Niderlandów, pana Adriaana Palma, podsumowującą prezydencję holenderską w Radzie Unii Europejskiej, informację ambasadora Republiki Słowackiej, Dušana Krištofíka, na temat priorytetów prezydencji słowackiej w Radzie Unii Europejskiej oraz informację Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat polskiej polityki europejskiej w okresie prezydencji holenderskiej i prezydencji słowackiej w Radzie Unii Europejskiej.

Opublikowane: 20.07.2016
Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej i Komisji Spraw Zagranicznych i UE
19 lipca w południe senator Rocki współprzewodniczył wspólnemu posiedzeniu senackich Komisji Obrony Narodowej i Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, na którym rozpatrzono ustawę o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Czarnogóry, podpisanego w Brukseli dnia 19 maja 2016 r., a także przyjęto informację Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Biura Bezpieczeństwa Narodowego na temat rezultatów zakończonego szczytu NATO w Warszawie.Wybrane zdjęcia


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95